Reventlow Lille Skoles ledelse

Reventlow Lille Skole ledes af en forældrevalgt bestyrelse. Reventlow Lille Skole ledes i det daglige af skoleleder Mette Green og souschef Morten Borg Jensen.

Skoleleder:
Mette Green
Græshavevej 56
4983 Dannemare
Tlf. 61 66 49 20


Send @

Formand:
Mette Kruse Jørgensen
Øster Skovbyvej 8
4983 Dannemare
Tlf. 29 66 26 66

Send @

Næstformand:
Camilla R. Holse
Tranevej 7, Langø
4900 Nakskov
Tlf. 22 94 82 25

Medlem:
Lone Damkjær       

Suppleant Skoleleder:
Susanne Rasmussen

Suppleant Formand:
Stine Saxfjed

Medlem:
Sofie Shrubsole

Medlem:
Michael Søgren Jensen


Skolens værdigrundlag:

Værdigrundlaget for Reventlow Lille Skole er at drive skole i en frisindet ånd på følgende grundlag

  • At give den enkelte elev de rette betingelser for udvikling af personlige evner og egenskaber.
  • At tage hånd om og være udviklende for alle elever og SFObørn – uanset forudsætninger.
  • At varetage elevernes faglige, kreative, fysiske, sociale og kulturelle videreudvikling.
  • At give eleverne en indholdsrig dag, som giver det enkelte barn stof til omtanke og eftertanke.
  • At træne elevernes livskompetencer.
  • At hverdagen skal genspejle en fælles respekt for det enkelte menneske såvel barn som voksen.
  • At være troværdig i samtaler og aftaler.
  • At medarbejderne udviser fleksibilitet og imødekommenhed.
  • At tage udgangspunkt i den enkelte elevs kunne og formåen.
  • At tilrettelægge undervisningen ud fra det behov og de basale kundskaber hver enkelt har og har brug for.

Skolens historie:

Reventlow Lille Skoles historie.

Skolen blev startet i 1999 af en gruppe forældre, som ikke mente deres børn passede ind i folkeskolen med høje klassekvotienter og knap tid til den enkelte elev. Desuden var undervisningsdifferentiering i højsædet hos disse forældre.

Forældregruppen købte Reventlowskolen af Højreby kommune og gik i gang med at indrette lokalerne, som tidligere havde været kommunal skole indtil 1991 og asylcenter i et par år. Bygningerne bar præg af dårlig eller ingen vedligeholdelse og der var nok at gå i gang med.

Skolen havde, da den åbnede 2 ansatte: En skoleleder og en lærer. Der var 15 elever det første år.
Efter et halvt år trak skolelederen sig og en ny kom til. Der blev under dennes ledelse oprettet SFO Roetroldene og Højreby kommunes borgmester var ude på skolen for at åbne Roetroldene. Skolen blev mere kendt ikke mindst i medierne.

I 2005 gik skolelederen på efterløn og skolens nuværende skoleleder, Mette Green, kom til. Mette Green var startet på skolen i september 1999, så hun kendte forholdene på skolen godt. Skolens økonomi var meget dårlig og de første par år var en kamp for skolens overlevelse. MEN det lykkedes og nu har skolens regnskaber set godt ud i flere år.

Skolen skiftede også pædagogik i takt med ny ledelse og undervisningen er nu baseret på Howard Gardners teori om de Mange Intelligenser. Skolens undervisningsform er til dels at sidestille med TV2 udsendelserne “Skolen” og “Plan B”, altså baseret på læringsstile.

I 2019 fylder Reventlow Lille Skole 20 år.smiley

Indlæg af Svend Erik Schmidt – Læringsstilsekspert og forfatter i Extra Posten den. 23 April 2009. Svend Erik Schmidt har siden besøgt Reventlow Lille Skole flere gange og har senest i 2018-2019 undervist alle skolens lærere i kurset: Den Karismatiske Lærer.

“Jamen det var jo helt fantastisk!

Jeg er læringsstilsekspert (kendt fra TV2-serien: “Skolen – verdensklasse på 100 dage”, som blev vist på TV2 sidste efterår.

I kølvandet af TV-programmerne er jeg ude på mange skoler for at give oplæg. Dette var også tilfældet tirsdag d. 21. april 2009.

Efter 188 km i bilen og 45 min. på en færge dukkede den op: Reventlow Lille Skole, og det første, jeg så, var biler med streamere i bagruden: “Jeg er et GØRE-barn” stod der. Jamen det var jo begreberne fra TV-serien. Tænk at der fandtes streamere ude i virkeligheden med det, vi arbejdede med på TV – fantastisk.

Da jeg kom ind på lærerværelset, så jeg, at lærerne knoklede med at lave forskellige undervisningsmaterialer til RØRE-børn og GØRE-børn. Det skal lige siges, at klokken var 15.30 og solen skinnede fra en skyfri himmel lige udenfor. Jeg var imponeret.

Efter at have set den lille skole og talt med lærerne samt engagerede forældre var jeg ikke mindre imponeret. Den skole skaber virkelig en undervisning for alle børn. Her var det ikke kun snak, men handling der var fokus på.
Noget en far til et barn, der havde gået på skolen siden jul, i øvrigt bekræftede på en levende måde.

Jeg holdt mit foredrag for lærerne, forældrene samt andre interesserede og jeg fornemmede, at vi havde en virkelig god aften.
Jeg blev også orienteret om, at skolen bespiser børnene hver dag, og det er jo alfa og omega, at børnene er mætte, når de skal lære.

Skolens leder fortalte mig også, at der var åbent hus på skolen nu på lørdag, hvor undervisningsmaterialer og skole vises frem. De fortjener, at det bliver et tilløbsstykke!!

Jeg glemmer ikke sådan lige Reventlow Lilleskole. Når man udvikler ideer på teoretisk plan er det pragtfuld at se, hvordan ildsjæle kan få ideerne til at blive til virkelighed – og så for ganske små midler.

Danmark fortjener flere af den slags skoler.

Mvh.
Svend Erik Schmidt
Læringsstilsekspert og forfatter (se evt. www.svenderikschmidt.dk) “