Skolens værdigrundlag

Værdigrundlaget for Reventlow Lille Skole er at drive skole i en frisindet ånd på følgende grundlag

  • At give den enkelte elev de rette betingelser for udvikling af personlige evner og egenskaber.
  • At tage hånd om og være udviklende for alle elever og SFO børn – uanset forudsætninger.
  • At varetage elevernes faglige, kreative, fysiske, sociale og kulturelle videreudvikling.
  • At give eleverne en indholdsrig dag, som giver det enkelte barn stof til omtanke og eftertanke.
  • At træne elevernes livskompetencer.
  • At hverdagen skal genspejle en fælles respekt for det enkelte menneske såvel barn som voksen.
  • At være troværdig i samtaler og aftaler.
  • At medarbejderne udviser fleksibilitet og imødekommenhed.
  • At tage udgangspunkt i den enkelte elevs kunne og formåen.
  • At tilrettelægge undervisningen ud fra det behov og de basale kundskaber hver enkelt har og har brug for.

Værdigrundlaget for Reventlow Lille Skole er illustreret nedenfor: